مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:

واحد پول:
Reseller-1 - Disk Space 5,000 MB
Bandwidth 50,000 MB
Unlimited Cpanel allowed
24/7 Friendly Support
99.9% Uptime

ثبت رایگان دامنه بر شرایط انتخابی پرداخت
Reseller-1 USA - Disk Space 5,000 MB
Bandwidth 50,000 MB
Unlimited Cpanel allowed
24/7 Friendly Support
99.9% Uptime

ثبت رایگان دامنه بر شرایط انتخابی پرداخت
Reseller-2 - Disk Space 15,000 MB
Bandwidth 100,000 MB
Unlimited Cpanel allowed
24/7 Friendly Support
99.9% Uptime

ثبت رایگان دامنه بر شرایط انتخابی پرداخت
Reseller-3 - Disk Space 30,000 MB
Bandwidth 200,000 MB
Unlimited Cpanel allowed
24/7 Friendly Support
99.9% Uptime

ثبت رایگان دامنه بر شرایط انتخابی پرداخت
Reseller-4 - Disk Space 50,000 MB
Bandwidth 400,000 MB
Unlimited Cpanel allowed
24/7 Friendly Support
99% Uptime

ثبت رایگان دامنه بر شرایط انتخابی پرداخت

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (35.168.111.191) وارد شده است.

Powered by WHMCompleteSolution