مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:

واحد پول:
Video-1 - 2,000 MB Disk Space
Unlimited Bandwidth
Free domain for life
24/7 Friendly Support
99% Uptime

ثبت رایگان دامنه بر شرایط انتخابی پرداخت
Video-2 - 5,000 MB Disk Space
Unlimited Bandwidth
Free domain for life
24/7 Friendly Support
99% Uptime

ثبت رایگان دامنه بر شرایط انتخابی پرداخت
Video-3 - 10,000 MB Disk Space
Unlimited Bandwidth
Free domain for life
24/7 Friendly Support
99% Uptime

ثبت رایگان دامنه بر شرایط انتخابی پرداخت
Video-Unlimited - Unlimited Disk Space
Unlimited Bandwidth
Free domain for life
24/7 Friendly Support
99% Uptime

ثبت رایگان دامنه بر شرایط انتخابی پرداخت

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (34.204.173.45) وارد شده است.

Powered by WHMCompleteSolution