مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:

واحد پول:
Budget Plan 2 - 2,000 MB Disk Space
20,000 MB Bandwidth
24/7 Friendly Support
99% Uptime
Unlimited Sub Domains

Budget Plan 3 - 3,000 MB Disk Space
30,000 MB Bandwidth
24/7 Friendly Support
99% Uptime
Unlimited Sub Domains

Budget Plan 4 - 4,000 MB Disk Space
40,000 MB Bandwidth
24/7 Friendly Support
99% Uptime
Unlimited Sub Domains

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (18.232.125.29) وارد شده است.

Powered by WHMCompleteSolution